Bilde av Erik Nesthorne

Kjøp og salg av skogfaglige tjenester

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Kongsberg videregående skole
 
Kongsberg vgs - Bygg/anleggsteknikk/Naturbruk
Stilling
Virkeskjøper
Telefon
+4790093219
E-post
Erik.Ne...@bfk.no