Bilde av Svein Rikard Mathisen

Jobber som frilansmusiker, selvstendig næringsdrivende og pedagog på høgskole/vgs-nivå

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Kongsberg videregående skole
 
Kongsberg vgs - Musikk,Dans,Drama/IB
Stilling
Musiker/Musikkpedagog
Telefon
E-post
Svein.Rikar...@bfk.no