Bilde av Jonathan Rune Lind
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lier videregående skole
 
Lier vgs - Ressurssenteret
Stilling
Telefon
E-post
Jonatha...@bfk.no