Bilde av Paul Egil Eidem

Underviser i realfag

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Fagskolen Tinius Olsen
 
Fagskolen Tinius Olsen
Stilling
Lektor
Telefon
E-post
Paul.Egi...@bfk.no