Bilde av Marte Høydalsnes

Undervisning

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lier videregående skole
 
Lier vgs - Påbygg fellesfag
Stilling
Lektor
Telefon
E-post
Marte.Ho...@bfk.no