Bilde av Tony Haynes Korsvik

Drift og vedlikehold av PC'er og nettverk, vedlikehold av skolens hjemmeside, skoleaministrativt arb

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Fagskolen Tinius Olsen
 
Fagskolen Tinius Olsen
Stilling
Konsulent
Telefon
E-post
Tony.Hayne...@bfk.no