Bilde av Olav Bua

Lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Fagskolen Tinius Olsen
 
Fagskolen Tinius Olsen
Stilling
Adjunkt med tilleggsutdannelse
Telefon
E-post
Olav...@bfk.no