Bilde av Poul Espen Dahl

Faglærer service og samferdsel

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lier videregående skole
 
Lier vgs - Service og samferdsel
Stilling
Lektor m/ tillegg
Telefon
E-post
Poul.Esp...@bfk.no