Bilde av Ina Thoresen

Lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lier videregående skole
 
Lier vgs - Helse og omsorg
Stilling
Adjunkt m/ tillegg
Telefon
E-post
ina.th...@bfk.no