Årets elevråd


Elevrådet er felles organ for skulen sine elevar og gir råd til skuleutval og rektor. Elevrådet skal ta opp saker i samband med elevane sine arbeidsforhold og velferd, samt hjelpe til med å skape og trivsel på skulen. Tillitselev for kvar klasse med vararepresentant blir valt for skuleåret, og representerer klassen på elevrådsmøta. Elevrådet vel sjølv styre.
Funksjonstid for  elevrådsstyret er frå januar til januar. 


Elevrådet har e-post govs.e...@bfk.no.

Styret 2019

Stilling Navn Klasse
Leiar Patrick Løkken 2STA
Styremedlem
Beate Bjella 2DRA
Styremedlem
Thale Eitrheim Langehaug 2STC
Styremedlem
Cecilie Skrindo 1STA
Styremedlem Jonatan Maurangsnes Johansen 1RMA

Publisert 15. august 2012, oppdatert 15. oktober 2019.