Rådgivertjenesten

Ingrid Marie Kolsrud og Anita Margrete K. Veslegard er rådgjevarar ved skulen.

Rådgjevartjenesta er til for at du som elev skal få ein god skulekvardag. Vi kan hjelpe deg med å løyse små eller store problem knytt til det å vera elev og menneske i ein vidaregåande skule. Vi samarbeider med andre instansar utanfor skulen når det er ønskjeleg og naudsynt. Vi har teieplikt!

Vi hjelper deg med val av fag, og gir råd i studie- og yrkesval. Vi vil også gjerne hjelpe deg til å få eit bevisst forhold til evnene dine og den utdanninga og yrkeskarrieren du planlegg.

Ingrid Marie Kolsrud tlf.: 31 00 32 14 e-post: ingrid.mar...@bfk.no 

Anita Margrete K. Veslegard tlf.: 31 00 32 15 e-post: Anita.Margret...@bfk.no


Publisert 13. september 2012, oppdatert 17. september 2019.