Spesialpedagog


Skulen har ein spesialpedagog, Anne Marie Nordby. Ho har kontor i 1. etasje. Spesialpedagogen samarbeider tett med rådgivarane. Spesialpedagogen tar seg mellom anna av den særskilt tilrettelagte opplæringa som skulen gir. 

Anne Marie Nordby
Tlf: 31 00 32 10
e-post: anne.mari...@bfk.no


Publisert 31. juli 2013, oppdatert 25. oktober 2017.