Forslagskasse

Har du forslag til hvordan skolehverdagen skal oppleves som bedre? Bruk den elektroniske forslagskassa og gi dine innspill.

Forslagskassen er anonym, og det er mulig å melde inn alle typer forslag til tiltak/ forbedringer som gjør at skolehverdagen oppleves på en bedre, mindre byråkratisk måte.

Alle forslagene som kommer inn blir vurdert for videre behandling og besvart.

Gå til forslagskassen


Publisert 20. juni 2017, oppdatert 20. juni 2017.