MatteMaraton 2015

Gol vgs skal delta må Nasjonal finale i MatteMaraton 2015

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com


1. mai gikk startskuddet for årets viktigste maraton, MatteMaraton 2015. Arrangør er Kikora, et norksutviklet, nettbasert læremiddel i matematikk. I løpet av mai måned har elever fra hele landet løst til sammen 7 280 802 matematikkoppgaver. Elever fra Gol vgs har vært ivrige deltakere og en av klassene har i år vært så heldige å bli trukket ut til å delta på Nasjonal finale. Det er til sammen 6 klasser som skal konkurrere seg i mellom og mot et ekspertteam fra Kikora. Det skal konkurreres i praktisk matematikk og det vil bli kåret årets norgesmester i MatteMaraton. Hvert team består av en lærer og to elever. Deltakere fra Gol er Idar Fyksen Øyo, Dhanusshanth Tharmarajan og faglærer Guri Feten. De reiser til Oslo i 20. august for å delta i konkurransen. Stikkord for oppgavene er: høyt og luftig, dypt og mørkt, fort og sakte.

Les mer om MatteMaraton og Kikora.


Publisert 16. juni 2015, oppdatert 16. juni 2015.