Privatisteksamen våren 2015

Her finner du nyttig informasjon om eksamensgjennomføring og om offentliggjøring av karakterer etter gjennomførte eksamener

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com


Karakterer finner du på www.privatistweb.no. Er du ferdig med alle fagene du ønsker å ta eksamen i og ønsker vitnemål eller kompetansebevis, ta kontakt med skolen.

Klagefristen er 10 dager fra offentliggjøring av karakteren. Se mer om klageretten her

Mange sentraltgitte eksamener behandles raskt. Frist for innlevering av blir offetnliggjort på www.udir.no.

Viktig informasjon om gjennomføring av privatisteksamen finner dere i Informasjonsheftet vårt.

På hjemmesida til Buskerud Fylkeskommune finner du også mer informasjon om det å være privatist.


Publisert 10. april 2015, oppdatert 10. april 2015.