Har du søkt videregående skole?

I sommer må du svare på tilbud om skoleplass. Se viktige datoer og frister.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Du svarer på tilbud om skoleplass på vigo.no.

BrukerID og passord (MinID) er det samme som da du søkte.

Dersom du ikke svarer innen fristen, mister du skoleplassen.
 
Hovedinntaket er tilgjengelig på vigo fra 6. juli- Svarfrist 14. juli
Andreinntaket er tilgjengelig på vigo fra 5. august- Svarfrist 13. august
Skolestart er 17. august.

Les mer om inntak til skole.


Publisert 15. juni 2016, oppdatert 15. juni 2016.