Elev- og foreldremøte Vg2 torsdag 25. januar

Velkomen til elev- og foreldremøte

Eit godt samarbeid mellom heim og skule er viktig for at elevane skal trivast på skulen og ha god fagleg utvikling. Samarbeidet kan skje gjennom møter skulen inviterer til, og/eller ved at elev eller foreldre tek kontakt med skulen til andre tidspunkt. No er det tid for eit møte for Vg2-trinnet, og vi inviterer difor elevar og foreldre til samtaler med kontaktlærar og faglærar.
Sjå innkalling her.


Publisert 23. januar 2018, oppdatert 23. januar 2018.