Betaling av PC-leie

Faktura på PC-leie er sendt i posten til alle føresette, der eleven er under 18 år. Elevar som har fylt 18 år, får faktura i kontaktlærartimen etter haustferien.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Publisert 28. september 2018, oppdatert 28. september 2018.