Ekskursjon naturfag

Onsdag 29. mai var elevar i VG1 på dagsekskursjon i naturfag.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Tema var økologi og elevane undersøkte artsmangfaldet i ulike suksesjonsfasar.Publisert 10. juni 2019, oppdatert 10. juni 2019.