Her finner du ordensreglement, klageforskrift og IKT-informasjon

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Ved skolestart ønsker skolen å forsikre seg om at alle nye elever og foresatte leser ordensreglemente og klageforskriften. Eleven og foresatte til elever under 18 år må skrive under på at de har lest dette, se linker i høyremeny. Skjemaer for underskrift blir sendt ut sammen med velkomstbrevet før skolestart. Skolen ber nye elever ta med seg utfylte skjemaer til første skoledag.

Du finner også mer informasjon om elev-PC-ordninga, link i høyre meny. Nye elever får mer informasjon om PC-ordning første skoledag. Underskrevet avtale må leveres til skolen før PC blir utdelt.
  

Har du spørsmål, ta kontakt med skolen.

 


Publisert 29. juni 2018, oppdatert 23. august 2018.