Skulestart måndag 19. august

Vi vil ynskje deg som er teken inn som elev ved Gol vidaregåande skule velkomen til skulestart måndag 19. august.

Alle elevar møter kl. 08.15 med samling i gymsalen (Gol samfunnshus). Etter fellessamlinga vil du få møte klassen og kontaktlæraren din. Alle nye elevar får eige velkomstbrev i posten før skulestart med fleire opplysningar.

Velkomen til eit nytt skuleår.


Publisert 29. juli 2019, oppdatert 29. juli 2019.