Oversikt over når elevene skal være på skolen

På grunn av smittevernhensyn blir det kun to årskull samtidig på Gol vgs. de siste ukene.

Tabellen under viser når elevene skal møte på skolen og når de skal ha digital hjemmeundervisning. Elevene følger vanlig timeplan i forhold til fag, men det er satt opp egen romplan for elevene når de er på skolen. Romplan finner elevene på GOVS_Elevrom på it's

Det er viktig at elevene møter på skolen på de dagene de er satt opp. Om elever er forhindret fra å møte, de gi beskjed til læreren. Om så ikke skjer vil det føre til ordensanmerkning, som igjen kan få konsekvenser for ordenskarakteren. Manglende oppmøte og deltakelse i opplæringen vil også kunne føre til at faglærer ikke har grunnlag for å sette karakter i faget. Det er derfor viktig at alle møter på skolen etter oppsatt plan. 

Det er gjort endringer på en del prøvedatoer. Per 13. mai ser planen slik ut, Årsplan per 13.05.2020, men elevene må sjekke oppdatert plan på it's learning.

Se også våre oppslag om smittevernregler på vår hjemmeside og på it's learning.


Publisert 13. mai 2020, oppdatert 14. mai 2020.