Skoleskyss

Skolebusser og drosjer følger nasjonale retningslinjer for skyss av skoleelever og renhold.

Brakar har gode oversikter over antall elever som har rett til skoleskyss, og har tilstrekkelig kapasitet på skolebussene til å overholde avstandskravene og retningslinjene.

Her kommer noen viktige punkter i forbindelse med skoleskyss:

Skoleskyss med buss

 • Dersom du er syk eller kan være smittet skal du ikke reise med skolebussen.
 • Fremste dør og fremste seterad vil være stengt. Elevene bruker bakerste dør og skal ikke vise busskort. 
 • Vent på tur når du skal gå på og av, og hold minst en meter avstand både på bussen og når du venter på bussen. Berør overflater minst mulig.
 •   Det skal kun sitte en person per dobbeltsete og du skal sitte på motsatt sete av det eleven foran deg gjør, altså ikke rett bak personen foran deg.
 • Søsken kan sitte sammen.
 • Vask hendene før og etter bussturen.
 • Dørene på bussene åpnes av fører ved hver holdeplass.
 • Plakater henger om bord med FHIs rutiner om hånd- og hostehygiene.  
 • Husk å feste setebeltet.
 • Renholdet er betydelig trappet opp, med ekstra renhold og desinfisering av
  kontaktflater som håndtak og gripeflater, knapper for å åpne dører, m.m.


For koleskyss med drosje gjelder blant annet

 • Det skal ikke kjøres med mer enn to passasjerer i en fem-seter. Hvis det er søsken, kan tre søsken samkjøres.
 • For alle øvrige bilkategorier, skal det være et tomt sete mellom hver passasjer som sitter på samme rad.
 • Det skal brukes mest mulig fast sjåfør.
 • Alle berøringsflater i bilen vaskes mellom hver tur.

  

Viser ellers til Brakar sine nettsider, gå inn på www.brakar.no.  og velg "Korona Info" oppe til høyre i menyen. Viser også til FHI sin smittevernveileder for kollektivtransport

  


Publisert 10. mai 2020, oppdatert 10. mai 2020.