Vi tar sikte på at alle elever møter fra og med 3. juni

Nye retningslinjer for smittevern gjør at fra og med onsdag 3. juni møter alle elevene på skolen alle dager og følger vanlig timeplan. Vi tar forbehold om at skolebussene har kapasitet til full skoledrift og vil orientere nærmere om dette i klassens time.


Eventuelle romendringer kunngjøres på it's Learning og på skolens infoskjermer. Tirsdag 2. juni møtter som tidligere planlagt kun VG1 og VG3, samt elever fra VG2 som har avtale om prøve denne dagen.
 

Oppdaterte smittevernveiledere for barnehager og skoler

Folkehelseinstituttet har laget en nivåinndeling med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge.

Barnehager og skoler kan allerede fra neste uke planlegge for en mer normal barnehage og skolehverdag. Det betyr at hele avdelinger og skoleklasser kan være samlet.

Se oppdaterte smittevernveiledere hvor dette er beskrevet: www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/


 


Publisert 29. mai 2020, oppdatert 29. mai 2020.