Elevundersøkelsen


Utdanningsdirektoratet arrangerer elevundersøkelsen for at elevene skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Skolen bør bruke resultatene fra undersøkelsene som utgangspunkt for diskusjoner med elevene, elevrådet, foreldrerepresentanter, lærere og andre ansatte. Dersom skolen bruker resultatene fra undersøkelsene aktivt kan det bidra til å skape et enda bedre læringsmiljø for elevene. Kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn og Utdanningsdirektoratet benytter også resultatene som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet.

Resultatene blir offentliggjort på Skoleporten.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 26. november 2018.