Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
BFK Eiendom
Kontor
BFKE Renhold 6 - HOVS
Stilling
Renholder
Telefon
E-post
Irene.Pros...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser