Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Kvalitetsavdelingen
Kontor
Drifts- og serviceenheten
Stilling
Konsulent
Telefon
+4732808509
E-post
Anita.Ha...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser