Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Politikere
Kontor
Stilling
Prosjektleder
Telefon
E-post
anders....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser