Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Politikere
Kontor
Stilling
Trainee
Telefon
E-post
Lavrans....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser