Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Utdanningsavdelingen
Kontor
Andre ansatte
Stilling
Saksbehandler
Telefon
E-post
Seyed.So...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser