Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Utdanningsavdelingen
Kontor
Eksamensseksjonen
Stilling
Eksamensleder Buskerud fylkeskommune
Telefon
E-post
Anne....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser