Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Utdanningsavdelingen
Kontor
Karriere Buskerud
Stilling
Regional nettverksrådgiver
Telefon
E-post
Caroline...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser