Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
UngInvest AIB
Kontor
UngInvest - AIB Midtfylket
Stilling
Rådgivning og sosialpedagogisk arbeid, karriereveileder
Telefon
+4732261284
E-post
Mette....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser