Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Åssiden videregående skole
Kontor
Åssiden vgs - Tilfeldige ansatte
Stilling
Servicemedarbeider
Telefon
E-post
Anne.Gr...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser