Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Drammen videregående skole
Kontor
Drammen vgs - Kroppsøving
Stilling
Adjunkt
Telefon
+4732262882
E-post
Astrid.Wins...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser