Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Drammen videregående skole
Kontor
Drammen vgs - Idrett
Stilling
lærer
Telefon
E-post
Dag.Vidar.Kr...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser