Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Drammen videregående skole
Kontor
Drammen vgs - Administrasjon
Stilling
Konsulent
Telefon
+4732262812
E-post
Mona.Krist...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser