Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Drammen videregående skole
Kontor
Drammen vgs - Fellesfag - Språk
Stilling
Lektor i fremmedspråk
Telefon
+4799479148
E-post
Silje....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser