Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Eiker videregående skole
Kontor
Eiker vgs - Administrasjon
Stilling
Ikke definert
Telefon
E-post
katrine....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser