Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Eiker videregående skole
Kontor
Eiker vgs - Avdeling C
Stilling
adjunkt med opprykk
Telefon
+4732251822
E-post
Hilde.Brech...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser