Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Gol vidaregåande skule
Kontor
Gol vgs - Filologseksjon
Stilling
Adjunkt med tilleggsutdanning
Telefon
+4731003236
E-post
Marianne...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser