Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Gol vidaregåande skule
Kontor
Gol vgs - Musikk, dans og drama
Stilling
Dramapedagog
Telefon
E-post
Remi.Johan...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser