Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Hønefoss videregående skole
Kontor
Hønefoss vgs
Stilling
Områdeleder EL/TIP/BA/SS
Telefon
+4731002820
E-post
Knut.Arve...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser