Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Kongsberg videregående skole
Kontor
Kongsberg vgs - Ledelse studiespes
Stilling
Rådgiver Kongsberg vgs
Telefon
E-post
Rikke.Tovsen....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser