Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Kongsberg videregående skole
Kontor
Kongsberg vgs - Ledelse yrkesfag
Stilling
Avdelingsleder Elektro/Service og samferdsel
Telefon
E-post
Brith.Tor...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser