Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Kongsberg videregående skole
Kontor
Kongsberg vgs - Samfunnsfag og økonomiske/IB
Stilling
Seksjonsleder Samfunnfag/økomiske fag og IB
Telefon
+4732868207
E-post
Aril.Sv...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser