Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Kongsberg videregående skole
Kontor
Kongsberg vgs - Kantiner/Internat
Stilling
Elevveileder
Telefon
E-post
jorn.jo...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser