Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Kongsberg videregående skole
Kontor
Kongsberg vgs - Studspes m/hverdagslivstrening
Stilling
Adjunkt m/tilleggsutdanning
Telefon
+4732867600
E-post
Inger.Kris...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser