Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Fagskolen Tinius Olsen
Kontor
Fagskolen Tinius Olsen - Bygg/Anlegg/Fellesfag
Stilling
Adjunkt m/tilleggsutdanning
Telefon
E-post
terje.j...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser