Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Numedal videregående skole
Kontor
Numedal vgs - Studiespesialisering
Stilling
Lektor m/till.Utd.
Telefon
E-post
Harald.Frovo...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser